فرقی نمیکند دختر باشی یا پسر
همین که با دل کسی بازی نکنی مردی !!!

آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون در بیاره.

بهتر از اونی که آشغال باشه و از زندگی مردم نون دربیاره….!

عکس نوشته درباره مرد بودن برای پروفایل (2)

درویشی را دیدم شتابان می دوید. گفتم:درویش کجا؟
گفت:مراسم عزا. گفتم:مگه کی مرده؟
اهی کشید و گفت: مردانگی و وفا

 

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم …
مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند ، من را که دیگر هیچ

عکس نوشته درباره مرد بودن برای پروفایل

باز در خاطره‌ها، یاد تو ای رهرو عشق
شعله سرکش آزادگی افروخته است
یک جهان، بر تو و بر همت و مردانگی‌ ات
از سر شوق و طلب، دیده جان دوخته است

عکس نوشته درباره مرد بودن برای پروفایل (4)

گاهی آنقدر زن میشوی….
که جواب نامردی را با مردانگی می دهی….
صفت ضعیف را باید روی نامردها گذاشت
نه روی جسم ظریف و زیبای زنانه ات

 

عاشق مردی شده ام….
مردی که بوی مردانگی اش..
غرور زنانه ام را دیوانه می کند

 

قله قاف که سهل ست
من قله کاف،لام،میم،نون،واو…
را هم برای تو فتح میکنم!
اما تو با تمام مردانگی ات مرد باش…
اگر سراغ نگاهت را گرفتند بگو واگذار شده

 

عکس نوشته درباره مرد بودن برای پروفایل

یادمان باشد که مردانگی صرفا ریش دراوردن نیست

 

 

من زنم…
اوخواست که من زن باشم…
که بدوش بکشم، بار تو را که مردی!
به تو اعتماد خواهم کرد…
عشق خواهم ورزید…
به مردانگی ات خواهم بالید… پشتیبانت خواهم بود… و تومرد بمان!
این راز را که من مرد ترم…
به هیچکس نخواهم گفت

 

 

من یک دخترم…خالقم به نامم سوره ای نازل کرد…
من یک دخترم..
با تمام مردانگی هایت نمیتوانی بفهمی صــــــورتی برایم یک دنیاست…
نمیتوانی بفهمی عشق لاک قــــرمزرا…
گریه کردن بدون خجالت…
نماز با چادر سفـــــید را…درک کردنش درتوان تونیست