به ما آرامش نیومده انگار!!!

این دلم داره می سوزه....خدایا می بینی منو؟؟؟؟

دلِ بندت داره می سوزه...

خدایا این خـــــــــــــر کی بود گیر ما افتاد؟؟؟

وقتی مامان داشت قضیه رو تعریف میکرد داغ بودم نفهمیدم چی گفت!!!

ولی یه ذره که گذشت تازه خون به مغزم رسید و حسابی قاطی کردم... 

یه لحظه خواستم نفرینش کنم....تا سر زبونم اومد ولی خوردمش!

دلم به رحم اومد...چون میدونم اگر نفرین کنم خیلی زود می گیره و بدبخت میشه!

تا حالا همچین غلطی نکردم ولی یه لحظه انقد دلم سوخت که ناخواسته داشتم اون چیزی رو که نباید به زبون می آوردم!

توی یه جمله می تونم بگم مامانم بدبخت شد!

تازه فهمیدم که وقتی مامانم 50 میلیون از 70 میلیونِ مهری اش رو بخشید از تهِ دلش نبود! اون آشغالِ بی همه چیز مجبورش کرده که ببخشه...تازه بردتش محضر تا کتباً تضمین کنه!

مامانم دوازده میلیون داده بهش، باهاش ماشین خریده!...اونوَخ اون بی شرف به مامانم گفته زیاد به پرو پام بپیچی ماشینو ورمیدارم میرم شیراز(ولایتشِ) یه ماه یه ماه میمونم همونجا یه زنم میگیرم!!!!!

کصافطِ بی شعور اونوَخ توقع داره من بابا صداش کنم...تو سگِ کی باشی آخه مرتیکه احمق!!!! 

این اسم انقد مقام و ارزش بالایی داره که توی سگ درخورش نیستی..شایستگیش رو نداری...لیاقتشو نداری!!!

میفهمی اینارو!؟؟!؟

واااااااااای انقد دلم پُرِ که داره میترکه...

کاش امشب شب احیاء بود تا خودمو خالی می کردم...تا فردا دلم می پُکه...

دلم شکسته بود از گذشته... هر بار یه اتفاق جدید شکسته های دلمو بیشتر خورد میکنه...

مامانِ بی چارم داره از دست اون پست فطرت عذاب میکشه!

خدا جوابشو بده...واگذارش کردم به خـــــــــــــدا

ولی دلم داره از غصه میترکه...بس که غصه مامانمو خوردمو دم نزدم...

لعنت به توی نا مرد که اسمِ خودتو گذاشتی مـــــرد!..تو خرم نیستی..بلا نسبت خر!! اون دنیا باید جوابگوی خر باشیم به این بی شعور نسبتش میدیم... 

حیف اسمی که روی توء...

عکس نوشته واگذارت کردم به خدا برای پروفایل

تو اصلا علی رو میشناسی؟؟؟....بعد از یه عمر زندگی داری نماز میخونی و روزه میگیری انقد برات زور داره که مثل ســــگ داری پاچه میگیری....خب یکی نیس بهش بگه آخه الاااااااااااغ نمیتونی تحمل کنی نگیر..خونه رو کرده باغ وحش..بخوره تو کمرت که با این کارات انقد مامانِ مظلوم منو عذاب میدی...

دو رو تر از تو آدم توی عمرم ندیدم..اون خدای بالای سرم شاهده!!!

خدایا تورو به حق همین شبای عزیز قسم میدم یا این حیوونو آدمش کن....یا یه کاری کن از هم جدا شن...یا از روی زمین ورش دار...

این منصفانه ترین دعاییه که میتونم در حقت بکنم پیرِ خرفت!

عکس نوشته واگذارت کردم به خدا برای پروفایل (3)

هر کسی بد کرد واگذارش کردم به اون بالایی