دانلود لینک مستقیم استیکرهای جدید و زیبای گیلکی برای تلگرام ویژه در سال 96 بهترین و جدیدترین استیکرها باموضوع گیلکی معرفی استیکرهای دخترونه و زنانه گیلکی

پاییز بولبولی بشکفته بالی

درخته خوشکا بوسته ولگ و خالی

ایه هرکی تی ور، نالا گیری سر

مگر تو روضه خانه پشم و چالی؟

گیلکی

من و تی سادگی خیلی قشنگه

تی دیل پاکی به مثل آبه ,رنگه

آمی گول وازا به هر سال بهارا

بهارم ساده یه,مسته , ملنگه

برگردان:

سادگی من و تو خیلی قشنگ است

دل پاکی تو همانند آب است,زلال است

گل ما باز میشود هرسال, در بهار

بهار هم ساده است ,مست است, دلخوش است.
شعر :هادی سلیمی دافساری ه.س.مشتاق

عکس گیلان بلندی های تالش

استیکرهای گیلکی

ایتا پیرا وپرسم فصل غوره

بگو رسم عزیز بوستن چه جوره

بورد خو سرا می گوش نزدیک

بگوفته هر کی دوره چشم نوره

ترجمه:

در فصل غوره از پیرمردی پرسیدم

که به من بگو رسم عزیز بودن چه طوری هست؟

سرش را به نزدیکی گوشم آورد و گفت

هر کس که دور باشه نور چشم هست

*********

هوا آرام نیگیفته گرگ و میشه

زنه وارش خو انگوشتا به شیشه

خانه کوچه مین اَ شعرا شبگرد

جوانی هفته پیری همیشه

استیکر گیلکی تلگرام

پسر دختر نیبه با دوعا دانه

تی مو راتا نیبه با آب و شانه

سرا دن می دیل صارا پسندا

سک گله نشا دشتن بخانه

 

استیکر گیلکی