دانلود استیکرهای زیبا و جدید من مشهدی ام برای تلگرام ویژه سال 96 پگ کامل استیکرهای جذاب و دیدنی از مشهدی ها و با موضوع من یک مشهدی هستم در تلگرام

 

 

عاشق لهجه مشهدی ها هستم.....

اگه گفتید چرا؟؟؟.

.

.
.
.موبوروم(مُبُرُم)==یعنی دارم چیزی رو میبُرم با قیچی
.

.

.
.موبوروم(مُبُرُم)==یعنی دارم چیزی رو میبرم جایی مثلا با موتور

.
.

.
.موبوروم(مُبُرُم)==یعنی من برم دیگه دیرم شده
.
.
.
.
ضمنا وقتی ی نفر در میزنه یکی میگه کیه در جواب میگن مویوم (مویوم جمع میشه دیگه)وقتی سه چهار نفر در بزنن چی میگن ب نظرتون ؟؟؟.
.
.
.
.
.مهشدی ها عاشقتونم با این موبورموتون

 

*******************

 

یه شعر قدیمی مشهدی هس که میگه:

او در خنه گیلوکه ///// دختر همسَیه خیلوکه!

او= مجاز از آب
خنه= خانه
گیلوک= گلی
همسَیه= هم سایه
خیلوک=خلوک/ کسی که تراوشات بینی(دماق) وی فراوان میباشد وبه قولی ایزوگام بینی وی ایراد دارد خل مایعی ژله مانند شور مزه ورنگ آن بیرنگ تا سبز و گاهی قرمز درمواردی که آلودگی هوا بالا باشد به رنگ سیاه درمی آیدبسته به منشا آن رنگ آن متغیر میباشد/

سوال هشتمین سوال ادبیات کنکور نودوپنج ازهمین شعر خواهد آمد

من یکی که یه همچین برداشتی ازدخترای همسایما دارم

مشدیام خیلی شاخن!

 

**********************

 

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﻭﻭﻭﻭﺭ ...مشهد ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ .... ﺯﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ مشهد ﯾﻬﻮ
ﺯﻣﯿﻦ و مشهد ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ..... ﻭ ﭼﻮﻥ
ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ مشهد ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﺯ مشهد ﺟﺪﺍﺷﺪ ﻭ ﺍﺳﻤﺶ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ........ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ مشهدی هستی؛
ﻣﺎ مشهدیا ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ....... ﻋﺠﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ ﮔﺮﻓتم...
هروقت کسی ازت پرسید بچه مشهدی؟
بزن روی شونش و با افتخار بگو: کوچولو! مشهد بچه نداره، همه مَردَن بچه میخوای برو تهرون
بزرگترین تفریح ﺑﭽﻪ های تهران اینه که: آنقدر روزشماری میکنن تا جمعه بشه، 65هزار تومان بدن برن بالای برج میلاد، از اون بالا مشهدو رو نگاه کنن !!!
تازه هم، میدونین چرا بچه های تهران انقدر تمیزن ؟؟؟
اینا از بس تو کف مشهدیا موندن تمیز شدن !!!.
کپی کن به افتخارهرچی مشهدیه یه لقمه"نون*
یه کاسه"ماست*
یه عشق"پاک*
یه حرف"راست*
رفاقت"بى کم و کاست*
هرچی"محبت و صفاست*
تو ذات ما مشهدیهاست.